mangaLAsAsanam

srI:
srImathE satagOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

periyazhvar

 

  • thirumangai AzhwAr
    • periya thirumozhi 5.3, 10.1.4
    • siRiya thirumadal and periya thirumadal

thiruvali_kaliyan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *